Ictus AB Miljöpolicy

Ictus affärsidé bygger på återanvändning. Mässmontrarna byggs i ett aluminiumsystem med oändliga kombinationsmöjligheter och montrarna ritas så de kan byggas upp på olika sätt för samma kund allt beroende på storlek på golvyta och andra förutsättningar.

Aluminiumsystemet är i 100% återanvänt aluminium – Octanorm.

Helt unikt montersystem i aluminium som möjliggör effektiv packning/stuvning. Systemet väger lite och ger minimala transportkostnader.

Alla montrar pre-monteras på Ictus och packas utrymmeseffektiv för minsta möjliga transport till mässorna, där de monteras upp. Efter genomförd mässa packas montern ihop igen för att återanvändas på kommande mässa.

Allt förbrukningsmaterial från mässmontrarna återvänder alltid till Ictus där det sorteras och lämnas till återvinning på miljöstation, så även allt spill från bildframställningen.

Ictus använder medvetet så långt det är möjligt lokala leverantörer för att undvika onödiga transporter.

Läs mer om Octanorms aluminiumsystem.
 

Kontaktinformation 

Ictus AB  556613–0406
Uggledalsvägen 25  
427 40 Billdal, Göteborg
Telefon: 0706 66 35 00

Mail: info@ictus.se 
 

Octanorm Miljöpolicy